Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz Rektörlük İçin Aday

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz Rektörlük İçin Aday

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz Rektörlük İçin Aday

Çeşitli isimlerin zikredildiği Bozok Üniversitesi rektörlük adaylığı için henüz iki isim basın karşısına geçerek aday olduklarını açıkladı. Bunlardan biride Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz oldu. Yimpaş AVM Vip salonunda birçok destekçisi ile basın mensuplarının karşısına geçen Prof. Dr. Şahingöz, “Güçlü Bir Bozok Üniversitesi İçin Beraber Yürüyelim” sloganıyla Bozok Üniversitesi Rektörlüğü için gelinen son nokta itibariyle bütün bu deneyimlerimin ışığı altında rektör adayı olmaya karar verdim” dedi. 17 yıldır Bozok Üniversitesinde olmaktan gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Şahingöz, yaptığı açıklamada şöyle konuştu; 17 yıldır mensubu olmaktan onur duyduğum Bozok Üniversitesi'ne geldiğim günden beri üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar geçirmiş olduğu bütün süreçlerde yer aldım. 17 yıl boyunca üniversitemizde değişik akademik ve idari görevlerde hizmet ettim ve halen de etmekteyim. Bu süre zarfında Bölüm Başkanlığı, Dekan yardımcılığı, Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevlerini yürüttüm. Halen de Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yürütmekteyim. Bir başka değişle 17 yıldır Üniversiteme hem akademik, hem de idari anlamda bütün gücümle hizmet etmeye çalıştım. Gelinen son nokta itibariyle bütün bu deneyimlerimin ışığı altında rektör adayı olmaya karar verdim” dedi. Üniversiteler gençlerin ve ülkelerin geleceğini belirleyen önemli kurumlardır diyen Prof. Dr. Şahingöz, “Üniversitelerin bu önemi ancak sorumluluk bilinci taşıyan, bilgi ve beceri sahibi olan idarecilerle anlam kazanır. Bozok Üniversitesi önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen bu potansiyeli üretime dönüştürme konusunda henüz istenilen ivmeyi yakalayamamıştır. Bu durum sadece Yozgatlılar ve Üniversitemiz çalışanlarını değil, tüm ülkeyi ilgilendiren bir konudur. Üniversitelerin araştırma, öğrenme, öğretme, bilgi üretme sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve sahip olduğu evrensel ışığı ile tüm dünyayı aydınlatabilmesi ancak özgür ve paylaşımcı bir idari yapıya sahip olmasına bağlıdır. Bu önemli sorumluluklar tüm üniversite çalışanlarıyla ortak bir zeminde buluşabilen bir yönetim anlayışı ile yerine getirilebilir. Bozok Üniversitesi'ni bilgi üreten ve ürettiği bilgi ile Yozgat'ı, Türkiye'yi aynı zamanda da dünyayı aydınlatan bir kurum haline getirmek hepimizin ortak hedefidir.  Üniversitemizin bilimsel arenada ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmesi, başarılı bir gelişme ve yenilenme süreci ile sağlanabilir. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla 2015-2019 dönemi için rektör adayı olmaya karar verdim. Bugüne kadar yürütmüş olduğum idari ve akademik görevlerimde edindiğim bilgi ve kazandığım deneyimlerin verdiği güven ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde; tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık, adalet, liyakat ve katılımcılık yönetim anlayışımın temel ilkeleri olacaktır” diye konuştu. Basın mensuplarının soracakları sorulara da hazırlıklı gelen Şahingöz “Neden Rektör Adayı Oldum” sorusuna şöyle cevap verdi; Daha şeffaf ve katılımcı bir yönetim sergilemek, Yozgat'ın ve Yozgat'lıların iştiraki ile Üniversitenin gelişimini hızlandırmak, Bozok üniversitesini hem öğrencilerin, hem idari ve hem de akademik camianın cazibe merkezi yapmak, üniversitenin sorunlarını yerinde tespit ettikten sonra bu sorunların çözümü için bütün paydaşlarla aktif bir ilişki içinde olmanın gerekliliğine inandığım için adayım dedi, Bu konuda projeleriniz var mı? Sorusuna ise şöyle cevap verdi; Üniversitemizin dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almasını sağlayacağız. Bununla ilgili olarak üniversitemiz ile dünyanın sayılı üniversiteleri ile protokoller yapılarak öğrenci ve akademisyen değişimini hızlandıracağız. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefine uygun olarak, dünya ölçeğinde bilimsel ve kültürel ilişkiler geliştireceğiz. Mevcut Üniversite vakfının yönetimi üniversitemizde olmadığından yeteri ölçüde bu vakıftan istifade edilememektedir. Bu nedenle yeni bir “Üniversite Vakfı” kurarak bir an önce bu sorunu çözeceğiz. Uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel çalışmalarda başarılı olan öğretim üyelerini kurulacak yeni vakıf sayesinde finansal olarak destekleyeceğiz. Bozok Üniversitesi personelinin çocuklarına yönelik kampus alanı içerisinde okulöncesi, ilk ve orta okul açma konusunda girişimlerde bulunacağız. Bu konu öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bölgesel ve ekonomik gelişmişlik açısından Yozgat'tan daha iyi olan illerdeki üniversitelerin geliştirme ödenekleri (Erzincan-230 puan, Erzurum-200 puan, Batman-280 puan vs.) Bozok Üniversitesi'nden (90 puan) çok daha yüksektir. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla tüm paydaşlarla ve ilgili birimlerle görüşüp bu durumun düzeltilmesi için azami gayret sarf edeceğiz. Üniversitemizi akademik ve idari personel açısından bir cazibe merkezi haline getirmenin en önemli engel lojman eksikliğidir. Bu anlamda Bozok Üniversitesi'nden sonra kuruldukları halde şu an lojman imkanı olan Bayburt Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin bu konudaki çalışmaları incelenmiş olup, yapılacak girişimler tespit edilmiştir. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi 500'e yakın lojmanı 2015 yılının başında öğretim elemanlarına tahsis etmiştir.  Bu üniversitelerle iletişime geçilmiş olup onların bu konudaki bilgi ve tecrübelerinden yararlanılacaktır.  Göreve geldiğimiz takdirde acil eylem planlarımızın başında lojmanların yapımı yer almaktadır. Lojmanlar yapılırken TOKİ ve Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği yapılarak ihtiyaca göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler şeklinde planlama yapılacaktır. İnşa edilecek lojmanların bulunacağı kampüs alanı içerisinde sosyal donatıların (okul, alışveriş merkezi, spor kompleksi, kapalı olimpik yüzme havuzu, oyun parkları, hobi bahçeleri vs.) hepsi bulunacaktır. Bu çalışmanın akademik ve idari personelin tümünü kapsaması hedeflenmektedir. Şu ana kadar kampüs içinde yer alan binaların çevre düzenlemesi tamamlanamamıştır. Yapılacak tek ve büyük bir ihaleyle bütün kampüsün çevre düzeni bir seferde ve tek elden yapılacaktır.  Bununla beraber kampüs içinde yer alan yollar yeniden ele alınarak güvenlik ve kullanışlılık açısından yeniden planlayacağız. Kampüsün ortasından geçen şehirlerarası yolun kampüs dışına alınması sağlanacaktır. Ayrıca yapımı devam eden Tıp Fakültesi ve Morfoloji binası bittiğinde günlük birçok hasta ve hasta yakınının geleceği düşünülerek hastane için kampüs yolundan bağımsız bir yolun yapılması, bu sayede kampüs içi trafiğin rahatlamasını sağlayacağız.  Üniversitemizin kurulduğu günden beri henüz tam anlamıyla çözümlenememiş su ve suyla ilgili alt yapı sorunları, Hızlı Tren inşaatı sırasında bölgede bulunan yeraltı suyunun kampüsümüze aktarılmasıyla çözeceğiz. Bütün bu projelerin ön hazırlıkları yapılmış ve izlenecek yol haritası tespit edilmiştir. Üniversitemiz için yeni bir değişim dönemi anlamına gelen rektörlük seçim sürecinin, üniversitemiz mensuplarının hedeflerine ulaşabilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleri ve çalışmalarını huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için önemli fırsat olacağına inanıyorum. Üniversitemize hizmet yarışı olarak değerlendirdiğimiz bu sürecin centilmenlik anlayışıyla ve etik değerler gözetilerek geçmesini temenni ediyorum diye konuştu. 

Night
Day