BAŞER TBMM GENEL KURULDA KONUŞTU
79 defa okunmuş - 15 Haziran 2013 - Cumartesi 00:00
BAŞER TBMM GENEL KURULDA KONUŞTU AK Parti Yozgat Milletvekili Av.Yusuf BAŞER, TBMM Genel Kurulunda, BDP Grubunun Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla açılan Meclis Araştırma Önergesinin aleyhinde AK Parti Grubu adına konuşma yaptı. ‘'Siyasi  partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Düşünce ve teşkilatlanma özgürlüğünü sağlamak Türkiye' nin açık toplum olmasını sağlamak amacıyla 2010 referandumun da AK Parti olarak parti kapatmaları zorlaştıracak,  anayasa hükümleri tanzim etmek amacıyla yasa çıkarmak için mecliste yoğun şekilde çalışmamıza rağmen grup önerisini veren BDP dahil olmak üzere mecliste grubu bulunan CHP ve MHP de parti kapatmanın zorlaştırılmasına karsı çıkmışlardır.  2010 referandumuna götürecek 330 sayısını maalesef çok arzu etmemize rağmen bulamadık. Şu  an bu durumdan muzdarip olan muhalefet  partileri tarafından açıkça engellenmiştir. Siyasi partilerin kapatılmalarını dolaylı olarak desteklemişlerdir. Şimdi adaletten bahsedenlerin, demokrasiden bahsedenlerin özgürlükten bahsedenlerin nasıl ifade ve düşünce özgürlüğüne karşı olduklarını,  nasıl adalete karşı olduklarını nasıl statükocu olduklarını nasıl tabucu olduklarını açıkça ortaya koymuşlardır.   AK Parti içe kapalı halka tepeden bakan ve sorun üreten değil halktan aldığı güçle halkın taleplerine dayalı olarak sorun çözen bir yönetim anlayışını esas almaktadır. Devlet millete hizmet etmek için vardır ilkesiyle demokratik yönetim uygulamalarını ülkemize kazandırdık. vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmayı insanların temel hak ve özgürlüklerin kullanılması önündeki engelleri kaldırdık kaldırıyoruz. Yönetimde şeffaflığı hesap verilebilirliği ve her kademede katılımcılığı esas alıyoruz. AK Parti siyaset kurumuna güvenin iyice azaldığı bir dönemde kurulmuş ve iktidar gelmiştir. Ülkemizde,  siyaset kurumunun tekrar güçlendirilmesi siyaset ve siyasetçiye tekrar güven kazandırılması için mücadele etmektedir. AK Parti siyaseti dürüstlük ve riyakatla birlikte almış siyaseti ahlaki bir çizgiye yerleştirmiştir. Demokrasilerin  olmazsa olması sivil siyaset ve siyasi partiler olduğuna yürekten inanan siyasi anlayışa sahibiz.  Siyaset üstün bir değer olarak görüyor siyaseti milletimizin desteğiyle yapıyoruz. milletimizin iradesi ve rehberliğini esas alıyoruz. Milletimizin güveniyoruz onun güvenini her şeyin önünde görüyoruz. AK Parti toplumsal merkez ile siyasi merkezi, millet ile devleti bir araya getirmiş toplumsal barışı sağlamıştır. Çağdaş toplumda vatandaşların değişik alanlarda haklarını aramaları tepkilerini dile getirmeleri örgütlenmeyle mümkün olduğunu biliyoruz. AK Parti olarak inanç ve düşünce ile örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. Dernekler kanununu  değiştirdik vakıflar kanununu değiştirdik. Şu an parlamentoda halkın %95 inin temsili bulunmaktadır. AK Parti 2001 yılında kurulmuştur ve parti tüzüğümüze göre teşkilatlarımızın il, ilçe ve belde teşkilatlarımızda belediye başkanlıklarımızda, il genel meclisi ve belediye meclislerimizde,   milletvekilliklerinde 3 dönem şartını ortaya koymuş bir partidir.   Bu kuralımızı teşkilatlarımızda uyguladık önümüzdeki dönemde milletvekili ve belediye seçimlerinde de aynı kuralı uygulayacağız. çünkü siyasetimizin esası ne aldatan olacağız ne de aldanan olacağız. Yine aynı şekilde seçilme yaşını 30 dan 25 e düşürdük. Seçilme yaşını 18 düşürmek içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. AK Parti olarak yarınlarımızın emaneti olan 2023 hedefini gerçekleştirmek için 2053 ü gerçekleştirmek 2071 hedefine ulaşmak için gençlerimize sadece slogan atmak afiş asmak için değil ülkemizi birlikte yönetmek için geleceğimizi inşa etmek için birlikte çalışıyoruz. Hem parti teşkilatlarımızda hem de belediye seçimlerinde il genel ve milletvekilliği seçimlerinde, onların önünü açıyor onların enerjilerinden istifade ediyoruz. Yine  aynı şekilde AK Parti olarak kadınlarımızın siyasette etkin olarak rol alması için mücadele ediyoruz onları teşkilatlarımızda ve seçilme durumunda olan belediye il genel ve milletvekilliklerinde de kadınlarımızın sayılarını artırıyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en fazla kadın milletvekili AK Partiden olmuştur. Çocukların dernek kurmasının onunu açtık. Sivil toplum örgütlerinin hükümetin yönetime daha aktif katılmasını sağladık. Sivil toplum Örgütlerinin ve siyasi partilerin tepkilerini yasal olarak yapmasından yanayız ancak yakıp yıkmakla ülkeyi dış dünyaya demokratik bir ülke olmadığını göstermek isteyenlere ülkede kara propagandayı yayma hakkı yoktur. Herkesin ama herkesin hukuk devleti ilkesi gereği yargı önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye de hiç kimsenin am hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Kamu malına zarar verme özgürlüğü yoktur. İnsanları tencere tava sesleriyle rahatsız etme, onları tahrik etme, onları aşağılama özgürlüğü de olmadığını düşünüyorum. AK Parti olarak çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşı olduğumuz gibi azınlığında çoğunluğuna tahakkümüne karşı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyorum''dedi.
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...