SORGUN HALK EÐİTİME ULUSAL AJANS’TAN ONAY
80 defa okunmuş - 18 Haziran 2013 - Salı 00:00
SORGUN HALK EÐİTİME ULUSAL AJANS'TAN ONAY Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu "Tekstilde Yeni Umutlar - Textiles, New Hope " adlı proje 2013 yılı Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vıncı PLM (İşgücü Piyasasındaki Kişiler) kapsamında kabul edildi. Ulusal Ajans tarafından kabul edilen proje kapsamında 39 kişi Almanya ve Macaristan'da Dikiş Makinesi Operatörlüğü alanında mesleki eğitim görecekler. Bu proje, Halk Eğitimi Merkezlerinde giyim üretim teknolojisi alanı ve Kız Teknik ve Meslek Lisesi, El Sanatları Teknolojisi alanından mezun işsiz gençlerden, dikiş makinesi operatörü alanında çalışmak isteyen 35 kişilik bir grubu kapsamaktadır. Projenin amaçlarından biri; proje ortaklarımızın ülkelerinde ve organizesinde işsiz gençlerin uygulamalı eğitim yapmalarını sağlayarak kazandıkları bu bilgi ve beceriler sayesinde gelirlerinde olumlu gelişmeler yaşanması ve özgüvenlerinin artmasını sağlamaktır. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak ve uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmayı, mesleki eğitim sistemlerinin işgücü piyasasının taleplerine duyarlılığının artırılması ve iş dünyası ile mesleki eğitim temsilcilerinin birlikte çalışma becerilerini geliştirilmesini amaçlanmakta. Bu sayede, uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olacak, mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet Sunulacaktır. Proje Ortaklarımız, Textılıparı Müszakı És Tudomanyos Egyesület Hungarıan Socıety Of Textıle Technology And Scıence (TMTE), (Budapeşte-Macaristan), Gazelli Moda GmbH (Düsseldorf - Almanya) Afşin Halk Eğitimi Merkezi, Sorgun El Sanatlarını Geliştirme ve İstihdama Katkı Derneği , Engelliler Umut Derneği ve İpek Tekstil'dir.
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...