ANIZIN YAKILMASI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLUYOR
86 defa okunmuş - 22 Haziran 2013 - Cumartesi 00:00
ANIZIN YAKILMASI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLUYOR Hasat döneminden sonra “Anız Yakılmasının Önlenmesi” için Yozgat İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR; “Hububat hasadından sonra toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile ve çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır” dedi. ÖZDEMİR; “Hububat hasadı sonrasında geriye kalan anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Bölgemizde anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır. Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı olmadığını söyleyen ÖZDEMİR şöyle sıraladı; 1. Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. 2. Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. 3. Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır. 4. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır. Amacımız, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak önlemleri ve  çiftçileri bilinçlendirerek,  halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesini sağlamaktır. ANIZ YANGINLARININ ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN 1.Biçerdöverle hasattan sonra tarlada kalan saplar sap parçalama makinesi ile parçalanıp, parçalanmış saplar tırmıklarla toplanmalıdır. 2. Biçerdöverle hububat hasadı, toprak  yüzeyine yakın yapılmalıdır, böylece kalan sap miktarı az olacağı için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır. Anızların daha çabuk parçalanıp organik maddeye dönüşmesini sağlamak amacıyla toprağa kalan sapın % 1'i kadar “Azot dengeleme gübresi” verilmelidir. - Yabancı ot ve haşereleri yok etmek için anızların yakılması yerine ilaçlı mücadele yapılmalıdır. - Anız parçalama makinesi ile anız parçalandıktan sonra ekim makinesi ile ekim yapılırken sapların ekim makinesi ekici ayaklarını tıkamaması için toprağı yararak çalışan balta ayaklı ekim makineleri yerine diskli ayaklar kullanılmalıdır. Anız yakmanın önlenmesi amacıyla Tarım Bakanlığınca 16 Aralık 1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1998/26 No'lu “Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkında Tebliği” uyarınca anız yakma cezası Hukuk Müşavirliği tarafından 2013 yılı için 182 TL (yüz seksen iki Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. 
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...