ÇİFTÇİYE MALZEME VE EKİPMAN DESTEÐİ
108 defa okunmuş - 02 Temmuz 2013 - Salı 00:00
ÇİFTÇİYE MALZEME VE EKİPMAN DESTEÐİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Yozgat İl Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve Pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslar arası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için Makine ve Ekipman Alımlarının Satın Alımlarının Desteklenmesi  Tebliği “26 Haziran 2013 tarih ve 28689”  sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını söyledi. ÖZDEMİR; Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; a) Gerçek kişiler, b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurabilirler. Ancak tüzel kişilikler kuruluş tüzük ve sözleşmelerimde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilirler.  Başvurular en geç 22/07/2013 Pazartesi günü mesai bitiminde son bulmaktadır.   Program kapsamındaki Makine Ekipmanlar; Anıza doğrudan ekim makinesi, Arıcılık makine ve ekipmanı , Balya makinesi, Balıkçı gemilerinde soğuk depo, Biçer bağlar, Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer, Canlı balık nakil tankı, Çayır biçme makinesi, Çeltik fide dikim makinesi, Çiftlik gübresi dağıtma makinesi, Dal parçalama makinesi, Diskli tırmık, El traktörü, Fındık toplama makinesi, File sistemi kurulması, Güneş kolektörü, Mibzer, Motorlu tırpan, Pamuk toplama makinesi, Pancar söküm makinesi, Patates söküm makinesi, Pülverizatör, Sap parçalama makinesi, Sap toplamalı saman makinesi , Silaj makinesi, Sıra arası çapa makinesi, Su ürünlerinde buzlama makinesi, Su ürünleri için kuluçka dolabı, Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,Tambur filtre,Taş toplama makinesi, Toprak frezesi,Yem hazırlama makinesi, Zeytin hasat makinesi  ÖZDEMİR açıklamasının devamında; “Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalanan proje başvurularının hibeye esas mal alım tutarının % 50 ‘sine hibe yoluyla destek verilir. Proje başvuruları KDV hariç olarak hazırlanır. Makine ve Ekipman alımlarında  hibeye esas tutar  gerçek kişiler için 50.000TL  , tüzel kişiler için 100.000 TL yi geçemez.Ancak sadece birlik, üst birlik ve tarımsal amaçlı kooperatifler  100.000 TL lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler Program kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi neticesinde yatırımcı ve İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 30 gün içerisinde tamamlanır. Programla ilgili tüm dökümanlar aşağıda verilen internet adreslerinde erişime açık hale getirilecektir.  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  0 312 466 82 58    www.tarimreformu.gov.tr  
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...