KAZ YETİŞTİRİCİLİÐİ TANITIMI YAPILACAK
98 defa okunmuş - 05 Kasım 2013 - Salı 00:00
Bozok Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nca Merkezi Yemekhanede düzenlenen yemeğe Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şaban Güçlü ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şahingöz'ün yanısıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Yemek sonunda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar, Yozgat'ın tarımsal potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak bu potansiyelin katma değeri yüksek ve gelir getirici endüstriyel ürünlere dönüştürülemediği için Yozgat çiftçisinin zarar ettiğini söyledi. Bitkisel üretimde olduğu gibi hayvansal üretimde de aynı sorunun yaşandığına değinerek, kaz etinin oldukça lezzetli ve pahalı bir ürün olmasına rağmen piyasa değerinin çok altında alınıp satıldığını, tanıtım ve pazarlama sorunu olduğunu vurgulayan Uçar, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen proje ile ilk olarak mevcut potansiyelin ortaya konulacağını ve sonrasında ise Kars iline rakip olacak Yozgat kazının geleneksel ürün olarak tanıtılacağını belirtti. Uçar ayrıca Üniversitemiz Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından başlatılan ve Üniversitemiz BAP birimi tarafından da desteklenen projedeki gelişmeleri bu yemek vesilesiyle üniversitemizle paylaştıklarını belirterek “doktora çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda emeği geçen başta Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şaban Güçlü olmak üzere proje sorumlusu Araştırma Görevlisi Mehmet Akif Boz'a çok teşekkür ediyorum” dedi. Proje sorumlusu Mehmet Akif Boz ise “Yozgat İli halk elinde yetiştirilen değişik varyeteye sahip yerli ırk kazlarda kesim ve karkas özelliklerinin tespiti” konulu çalışmalar kapsamında bilgiler verdiği konuşmasında “öncelikli olarak Yozgat yöresinde kaz yetiştiriciliği yapan ailelerle bir çalışma yapılmış olup, çalışma sonucunda yörenin mevcut durumu, potansiyeli ve ailelerin konu hakkındaki bilgi düzeyi ile eksiklikleri tespit edilmiştir” dedi. Yozgat yöresinde hem hayvansal protein kaynağı olarak hem de kaz etinden yapılan yemeklerin ikramıyla komşuluk-akrabalık ilişkilerini geliştirmeye ve devam ettirmeye katkı sağlayan kaz yetiştiriciliği araştırılmaya değer olduğuna da vurgu yapan Boz konuşmasının sonunda “Ekstansif yetiştirme sistemlerine uyum sağlamış yerli kaz genotiplerinin Yozgat'ta bulunuyor olması, üzerinde çalışılması gerekliliğini doğurmaktadır. Yozgat yöresi yerli ırk kazların verim özelliklerinin tespitinin yapılması, üretime uygun varyetelerin belirlenmesi yöre ve ülke açısından önem taşımaktadır. Ekstansif şartlarda verim özelliklerinin tespit edilmesi, entansif veya yarı entansif şartlarda yetiştiricilik için bir karşılaştırma yapmaya zemin oluşturacaktır. Yapılacak bu çalışma ile elde edilen verimlerin, değişik ırklarla karşılaştırılmasına imkân sağlanacaktır. Bu çalışma sonucunda, kaz yetiştiriciliği yapan ve yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara ihtiyaç duyacakları bilgiler sunulmuş olacaktır. Yozgat yöresinde yapılacak ilave çalışmalarla kaz yetiştiriciliğinin geleneksel yapısını koruyarak Türkiye'de marka olmaması için hiçbir neden yoktur. Bozok Üniversitesi olarak bu konuda çalışmalarımız sürecektir” dedi.
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...