AVUKATLARA MESLEK BİLGİSİ
89 defa okunmuş - 08 Kasım 2013 - Cuma 00:00
Galata Çamlık Otel'de düzenlenen konferansa Mısırlı'nın yanı sıra Yozgat Baro Başkanı Hacı İbiş ile Yozgat ve ilçelerden çok sayıda avukat katıldı. Konuşmasını görsel sunum eşliğinde konuşan Mısırlı, avukatlık mesleğinin gereklerinden ve disiplin hukukundan bahsetti. Avukatlık mesleğinin 4 temel ana dayanağı olduğunu söyleyen Mısırlı; “Adalet ve hakkaniyet uygulaması çok önemlidir. Bu 4 dayanak ise, kamu hizmeti olması, serbest meslek olması, bağımsız olması ve yansız olmasıdır” dedi. Avukatlık Yasası hakkında da bilgiler veren Mısırlı şöyle konuştu: “Avukatlık Yasası M. 137, “Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnat olunan hususun avukata açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir süre tanınması zorunludur.” hükmünü amirdir. Madde gereği baro başkanı her şikâyet dilekçesi hakkında savunma istemek zorunda kalmaktadır. Oysa Avukatlık Kanunu 58. maddedeki uygulamaya uygun bir düzenleme önerilmek zorundadır. Şikâyetin haksız, avukatı taciz amacıyla yapıldığının açıkça anlaşıldığı hallerde savunma istenmeden dilekçeyi red hakkı baro başkanına tanınmalıdır. Bu tür kararlara Cumhuriyet savcısının itiraz hakkı da tanınarak soruna çözüm getirilir. “Şikâyetin haksız, avukatı taciz amacıyla yapıldığının açıkça anlaşıldığı hallerde baro başkanı savunma istemeden şikâyetin reddine kara verebilir. Cumhuriyet savcının itirazı halinde savunma istenerek soruşturma açılmak zorundadır.” şeklinde ek madde düzenlenmeli, avukat kötü niyetli taciz amaçlı şikâyetlerden haberi dahi olmadan korunmalıdır. Bu yetkinin aynı zamanda baroların kimlik sorunu olduğu da asla unutulmamalı, ısrarlı olunmalıdır. Avukatlık Yasası M. 141, “Disiplin kovuşturması yönetim kurulu tarafından verilen kararla açılır. Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikâyet veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında karar vermeye mecburdur.” hükmünü amirdir. Maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk gerekçesinde; “Madde 141; Tasarının 135 ve 136. Maddelerinden bazı değişiklik ve ilaveler yapılmak suretiyle alınmıştır.”
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...