ARTIK B’DE DİPLOMA EKİ VERECEK
94 defa okunmuş - 20 Aralık 2013 - Cuma 00:00
Bozok Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada; “Yaygın olarak kullanılan veya ilgili yükseköğretim kurumu uluslararası yazışma dilinde, mezun olan tüm öğrencilerine ücretsiz ve standart formatta verebilen yükseköğretim kurumlarına AB Komisyonu tarafından verilen bir belge olan Diploma Eki (DE) Etiketine  başvurmuş ve Avrupa Komisyonunun 17 Aralık 2013 tarihinde açıkladığı sonuçlara göre, Bozok Üniversitesi Diploma Eki Etiketi almaya hak kazanmıştır Diploma Eki Etiketi; Diplomaların Avrupa Birliği düzeyinde kabul gördüğünü ve Avrupa Birliği kapsamındaki üniversitelerin diplomalarıyla eşdeğer kabul edileceğini ifade eden bir “mükemmellik belgesi”dir. Diploma Eki Etiketine sahip üniversitenin verdiği diploma ve dereceler Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınmaktadır. Bozok Üniversitesinin Diploma Eki Etiketini almış olması sayesinde öğrencilerimiz, mezun olurken kendilerine verilecek diploma ekiyle yurtdışına gittiklerinde Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları artmış olacaktır” denildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, bu sonucun Üniversitemizin uluslararasılaşması sürecinde önemli bir adım olduğunu, konuyla ilgilenen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Yumak'a,  ve Diploma eki etiketiyle ile ilgili çalışmaları yapan Doç. Dr. Yüksel Taşdemir'e ve Üniversitemiz Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyelerine teşekkür etti.
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...