Havza Üretim Modeli 2009 Yılında 30 İlde Başladı
98 defa okunmuş - 20 Nisan 2014 - Pazar 00:00
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2009 yılında uygulamaya konulan 'Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli' kapsamında yurt genelinde belirlenen 30 havzanın alt havzalarında da ürün deseni çalışmasına başlanıldı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında tarımsal karlılığı yüksek, ihracat potansiyeli mevcut, ilin ekolojisine uygun olan ürünlerin ilçe bazında belirlenmesi amacıyla alt Havza çalışmalarına başlanıldığını söyledi. Özdemir, Türkiye'nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat için tarımsal potansiyeli bulunan, tarımsal karlılığı yüksek, ihracat potansiyeli mevcut, ilin sosyo-ekonomik yapısına ve ekolojisine uygun ürünlerin ilçe bazında belirleneceğini kaydetti. Tarım Alt Havzalarında yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi amacı ile geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen toplantıda konunun ele alındığına dikkat çeken Özdemir, ülke bazında, Pazar koşulları, ihtiyaçlar, stratejik ürünler, ulusal ve uluslararası yasa ve direktifler, çevre ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak ülkesel üretim planlamasının yapılması zorunluluğunun hissedildiğine dikkat çekti. Diğer taraftan 'üretim planlaması' adı altında müdahalelerin destekler, teşvikler ve yönlendirmeler yolu ile yapılmasının daha uygun olduğu görüşünün daha gerçekçi görüldüğünün altını çizen Özdemir, ''Bu nedenle ürün planlamasını gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak uygulamaların doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerekli yaklaşımın ve kurumsal yapının tasarlanması ihtiyacı doğmuştur'' dedi. Havza Üretim Modeli 2009 Yılında 30 İlde Başladı 'Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli' uygulamasının 2009 yılında aralarında Yozgat'ın da bulunduğu 30 ilde belirlenen üretim havzalarında başlatıldığını bildiren Ziyaattin Özdemir, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak iklim, toprak, topoğrofya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı verilerin o günden itibaren değerlendirilmeye alındığını kaydetti. Özdemir, tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması, entegre bir şekilde yürütülmesi ve tarım envanterinin hazırlanmasını kapsayan çalışmanın bu yıldan itibaren alt Havza gruplarında da uygulanması öngörüldüğünü ifade etti. Tarımsal üretimin en uygun yerde, en uygun şekilde yapılması gerektiğini anlatan Özdemir, ''Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile her ürüne her yerde prim vermek yerine verimli üretildiği yerlerde destek sağlanacaktır. Yani bu model ile tarımsal ürünler üretimine, ürünün, ekolojik ve ekonomik olarak en uygun yetiştirebildiği bölgelerde destekleme ödemesi yapılacaktır. Böylece kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılarak, sağlıklı bir üretim planlaması olacak. Tarımsal üretimde verimlilik ve kalite artışı sağlanacaktır.'' diye konuştu. Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Süresi 30 Mayıs'ta Sona Erecek Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, 2014 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili başvurular konusunda da çitçileri uyararak, sürenin 30 Mayıs 2014 tarihinde sona ereceğini söyledi. Üreticilerin tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı olmaları gerektiğini hatırlatan Özdemir, çiftçilerin kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: ''Üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını güncellemek için müdürlüklerimizden alacakları basılı formları muhtarlarına imzalattırıp, bağlı bulundukları Ziraat Odası'ndan çiftçilik belgesi alarak hazırladıkları dosyayı il ve ilçe müdürlüklerimize teslim etmeleri yeterlidir. İlk defa kayıt olacak üreticilerimiz ise il ve ilçe müdürlüklerimizden temin edecekleri boş formları tapu belgelerinden yararlanarak doldurup, ziraat odalarına kayıt olmaları ve muhtar aza imzalarını tamamlayarak il ve ilçe müdürlüklerimize hazırladıkları dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırarak tarımsal destekleme ödemelerinden istifade etmek isteyen üreticilerimizin 2014 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistem kayıtlarını 30 Mayıs 2014 günü mesai bitimine kadar yaptırmaları gerekmektedir. Daha önceki yıllarda çiftçi kayıt sistem kayıtları 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yapılmakta iken bakanlığımız içinde bulunduğumuz 2014 yılı için kayıtların 30 Mayıs 2014 tarihine kadar yapılması talimatı vermiştir. Bu itibarla; ilimiz genelinde tüm üreticilerimizin 2014 yılı kayıtlarını güncelleyerek başvurularını yapmak üzere il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.'' 
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...