Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, mükelleflere uyarıda bulundu
Haber
24 Haziran 2020 - Çarşamba 00:33
 
Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, mükelleflere uyarıda bulundu
Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut e-belge uygulamalarına geçişte 1 Temmuz 2020 tarihine dikkat çekerek mükelleflere uyarıda bulundu.
Gündem Haberi
Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, mükelleflere uyarıda bulundu

Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut e-belge uygulamalarına geçişte 1 Temmuz 2020 tarihine dikkat çekerek mükelleflere uyarıda bulundu.

 

Yozgat SMMMO Başkanı Bulut yaptığı açıklamada; “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19 Ocak 2019 tarihinde yayınladığı 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılının ilk ayında cirosu 10 Milyon TL’yi aşan çok sayıda firma zorunlu olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter mükellefi olmuştu. Gelinen süreçte e-Fatura, e-Arşiv Fatura geçiş sınırı 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 5 Milyon TL’ye düşürülmektedir. Tebliğde açıklanan ölçütlere uygun olan mükellefler e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet uygulamalarına 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle zorunlu geçeceklerdir.”dedi.

 

 

Başkan Bulut açıklamasının devamında; “509 Sıra Tebliğ ile bugüne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet Genel Tebliğ tek bir Genel Tebliğde birleştirilmiş ve e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta sadeleşme sağlanmıştır. 3 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliğini ile birlikte dikkate aldığımızda e-Belge ve e-Defter uygulamaları daha açık ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulmuştur. Söz konusu düzenlemelere baktığımızda, kaleme alınmalarında ilgili sektör ve mükellef grupları ile meslek mensuplarından iletilen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı da görülmektedir.

 

 

Yapılan düzenlemelerin ana hedefinin vergi idaresinin elektronik ortamda kayıtdışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele etmek olduğu ortadadır. Öte yandan belgelerin kâğıt ortamından elektronik ortama taşınması yoluyla işlem süreçlerine ilişkin maliyetler de önemli ölçüde azaltılacak ve çevrenin korunmasına yönelik önemli katkılar da sağlanacaktır” diye söyledi.

 

 

Bulut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ayrıca şunlara değindi: Örneğin, 2018 veya müteakip hesap döneminde 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura uygulamasına, 1/1/2021 tarihinden itibaren ise e-defter uygulamasına geçmek zorundalar. Bu noktada e-dönüşüm süreçlerine dahil olacak firma sayısının daha da artması beklenmektedir.1 Temmuz 2020 tarihinde e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu olan mükellef gurupları şunlardır:

 

 

e-Fatura

 

 

2018 ve takip eden yıllar cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

 

 

İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları

 

 

İnternet üzerinden satış yapılmasına aracılık eden mükellefler

 

 

ÖTV Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimini yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler

 

 

ÖTV Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler

 

 

e-Arşiv Fatura

 

 

1 Temmuz tarihinden sonra e-Fatura sistemine dahil olacak tüm mükellefler

 

 

e-İrsaliye

 

 

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

 

 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)’ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.

 

 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.

 

Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar

 

Şeker Kanunu’nda tanımına yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

 

 

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

 

 

e-Fatura sistemine dahil olup aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenleyen mükellefler

 

 

e-Bilet

 

 

Sinema filmi gösteriminde bulunan işletmeler

 

 

e-Defter uygulamasına geçişte ise dikkat edilmesi gerekli süre 2021 yılıdır. İlgili Tebliğ kapsamında 2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükelleflerin e-Defter uygulamasına geçişlerini 01.01.2021‘de gerçekleştirmesi gerekmektedir. e-dönüşüm süreçlerine dahil olacak mükelleflerimizi bu doğrultuda uyarır, 1 Temmuz 2020 tarihine dikkat etmelerini önemle hatırlatırım. Mükelleflerin bu tür detaylı ve teknik konularda, uygulamaya ilişkin çözemedikleri hususlarda mutlak suretle bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’e başvurmalarını öneriyorum”

Kaynak: Editör:
Etiketler: e- fatura, e-arşşiv, e-irsaliye, Yozgat SMMMO Başkanı, Ahmet Bulut,
Yorumlar
Haber Yazılımı