Başkan Bulut, Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru yaptı
Haber
25 Kasım 2020 - Çarşamba 02:18
 
Başkan Bulut, Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru yaptı
Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut Pandemiden dolayı yapılması gereken bilirkişilik eğitimlerinin ve halen bilirkişilik yapmakta olan kişilerin yenileme eğitimleri hakkında açıklamada bulundu.
Gündem Haberi
Başkan Bulut, Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru yaptı

Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut Pandemiden dolayı yapılması gereken bilirkişilik eğitimlerinin ve halen bilirkişilik yapmakta olan kişilerin yenileme eğitimleri hakkında açıklamada bulundu.

 

Başkan Bulut yaptığı açıklamada;

“03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin "Bölge kurulunun görevleri" başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek". ve aynı fıkranın (c) bendinde "Sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bölge listesini oluşturmak." bilirkişilik bölge kurullarının görevleri arasında sayılmıştır. Bilirkişilik bölge kurullarınca anılan Yönetmelik kapsamında ilk listeler 2018 yılında oluşturulmuş olup ihtiyaca binaen   2019   yılında   yeni   bilirkişiler, bölge kurulları   listelerine   eklenmiştir. Aynı Yönetmeliğin "Temel eğitim" başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında "Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Daire Başkanlığınca güncellenebilir." hükmü, sekizinci fıkrasında, "Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz." hükmü yer almakta olup bilirkişilik sicil ve listesine kayıtlı bilirkişilerin sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde   bilirkişilik   yenileme   eğitimine   katılmak   zorunda   oldukları   belirtilmiştir. Bu  kapsamda,  2018  yılında  sicile  ve  listeye  kaydedilen  bilirkişilerin  2020  yılı  içerisinde yenileme  eğitimine  katılmaları  ve  devamında  yeniden  bilirkişilik  yapmak  isteyenlerin başvurularının alınması Daire Başkanlığımızca planlanmıştı. Bu kapsamda, yukarıda anılan Yönetmelik  maddesinin  altınca  fıkrası  çerçevesinde,  ihtiyaca  göre  teorik  ve  uygulama eğitimlerinin  ve  yenileme  eğitimlerinin  içeriği,  yöntemi,  usul  ve  esaslarının  güncellenmesi konusunda  bir  çalışma  başlatılarak  eğitim  müfredatının  güncel  gelişmeler  ve  ihtiyaçlar doğrultusunda  daha  etkin  ve  verimli  bir  eğitim  yapılması  amaçlanmış  ve  bu  çalışmalar tamamlanıncaya kadar bilirkişilik temel ve yenileme eğitimlerinin 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçici süre ile durdurulmasına karar verilmişti.

 

Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmış ve her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Alınan bu tedbirlerin sürdürülebilir olmasını  sağlamak  virüsün  bulaşma  ihtimalini  en  aza  indirmek  ile  mümkündür. Bu bağlamda, Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 11/08/2017 tarihli ve 169 No'lu Bakanlık Genelgesi ile öngörülen yüz yüze eğitim usulünün uygulanmasının Covid-19 salgınının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla alınan sıkı tedbirlerin virüsün yayılma hızına  olumsuz  yönde  etki  etme bakımından  yüksek  risk  taşıdığı  gözetilerek  yapılan değerlendirme  sonucunda, 2018 yılında sicil ve listeye    kaydedilen bilirkişiler bakımından yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması uygun görülmüştür.2018 yılı itibariyle bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerine  kaydı  yapılmış  olup  3  yıllık  süreleri  yıl  sonu  itibariyle  dolacak  olan  bilirkişilerin listedeki  kayıtları  uzatma  nedeniyle  devam  edeceğinden  bu  aşamada  bilirkişilik  bölge kurullarına yeniden başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Salgının seyrine göre durumun yeniden değerlendirilmesi halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim kuruluşlarının, bilirkişilerin ve kamuoyunun dikkatine saygı ile duyurulur."

Kaynak: () - BOZOK TV Editör: Necdet Demirel
Etiketler: Başkan, Bulut,, Bilirkişilik, Yenileme, Eğitimleri, Hakkında, Duyuru, yaptı,
Yorumlar
Haber Yazılımı